Réalisateur
MARIKO Tetsuya
Cast
YAGIRA Yuya Masaki Suda KOMATSU Nana MURAKAMI Nijiro Sosuke IKEMATSU KITAMURA Takumi MIURA Masaki DEN Den
Producteur
SHU Eisei, NISHIGAYA Toshikazu, NISHIMIYA Yuki, ODAGIRI Kan, ISHIZUKA Yoshitaka
Cinematographie
SASAKI Yasuyuki
Musique
MUKAI Shutoku
Scénario
MARIKO Tetsuya, KIYASU Kohei
Son
TAKATA Shinya
Montage
LI Hidemi
Production
Tokyo Theatres Co.,Inc.
nishigaya@theatres.co.jp
Coproduction
Kirishima 1945
Ventes internationales
Dream Kid
julian.allot@dreamkid.co.jp

Shochiku Co.
ibd@shochiku.co.jp

Related biographie(s)

Downloads

Liens utiles

Follow us