Regista
KITANO Takeshi
Cast
KITANO Takeshi KISHIMOTO Kayoko ÔSUGI Ren
Produttore
MORI Masayuki, TSUGE Yasushi, YOSHIDA Takio
Fotografia
YAMAMOTO Hideo
Musica
Joe HISAISHI
Montaggio
KITANO Takeshi, OHTA Yoshinori
Produzione
Office Kitano

Bandai Visual Company

TV Tokyo

Tokyo FM Broadcasting Co.
Distribuzione internazionale
Tamasa Distribution
tamasa-distribution@orange.fr

Altre biografie

Downloads

Follow us