Regista
WANG Bing
Produttore
Pierre-Olivier Bardet, YANG Wang, KONG Lihong
Fotografia
WANG Bing, SHAN Xiaohui, DING Bihan
Sceneggiatura
WANG Bing
Suono
WANG Bing, SHAN Xiaohui, Emmanuel Soland, DING Bihan
Montaggio
WANG Bing, Dominique Auvray
Art Director
WU Shenfang, ZHU Zhu
Produzione
Ideale Audience
ideale@ideale-audience.fr

Wil Productions
wilproductions@gmail.com

Idéale Audience
bardet@ideale-audience.fr

All Ways Pictures
allwayspictures@gmail.com
Coproduzione
documenta 14
office@documenta.de

Altre biografie

Downloads

Follow us