Regista
Shinji Aoyama
Cast
Masaki Suda Misaki Kinoshita Yukiko Shinora Ken Mitsuishi Yuko Tanaka
Produttore
Kumi Sato, Naoki Kai
Fotografia
Takahiro Imai
Musica
Isao Yamada, Shinji Aoyama
Scenografia
Takeshi Shimizu
Sceneggiatura
Haruhiko Arai
Suono
Nobuyuki Kikuchi
Montaggio
Genta Tamaki
Art Director
Nobuhiro Akitaya
Produzione
Stylejam Inc.
yuko@stylejam.co.jp
Distribuzione internazionale
Cercamon
sebastien@cercamon.biz

Altre biografie

Downloads

Follow us