Regista
MARIKO Tetsuya
Interpreti
YAGIRA Yuya Masaki Suda KOMATSU Nana MURAKAMI Nijiro IKEMATSU Sosuke KITAMURA Takumi MIURA Masaki DEN Den
Produttore
SHU Eisei, NISHIGAYA Toshikazu, NISHIMIYA Yuki, ODAGIRI Kan, ISHIZUKA Yoshitaka
Immagini
SASAKI Yasuyuki
Musiche
MUKAI Shutoku
Scenario
MARIKO Tetsuya, KIYASU Kohei
Sound
TAKATA Shinya
Montaggio
LI Hidemi
Produzione
Tokyo Theatres Co.,Inc.
nishigaya@theatres.co.jp
Coproduzione
Kirishima 1945
Diritti mondiali
Dream Kid
julian.allot@dreamkid.co.jp

Shochiku Co.
ibd@shochiku.co.jp

Altre biografie

Downloads

Link utili

Follow us