Regista
MARIKO Tetsuya
Cast
YAGIRA Yuya Masaki Suda KOMATSU Nana MURAKAMI Nijiro Sosuke IKEMATSU KITAMURA Takumi MIURA Masaki DEN Den
Produttore
SHU Eisei, NISHIGAYA Toshikazu, NISHIMIYA Yuki, ODAGIRI Kan, ISHIZUKA Yoshitaka
Fotografia
SASAKI Yasuyuki
Musica
MUKAI Shutoku
Sceneggiatura
MARIKO Tetsuya, KIYASU Kohei
Suono
TAKATA Shinya
Montaggio
LI Hidemi
Produzione
Tokyo Theatres Co.,Inc.
nishigaya@theatres.co.jp
Coproduzione
Kirishima 1945
Distribuzione internazionale
Dream Kid
julian.allot@dreamkid.co.jp

Shochiku Co.
ibd@shochiku.co.jp

Altre biografie

Downloads

Follow us