Director
Myroslav Slaboshpytskiy
Producer
Volodymyr Tykhyy, Igor Savychenko
Cinematography
Dmytro Sannykov
Set Design
Elena Slaboshpytskaya
Screenplay
Myroslav Slaboshpytskiy
Sound
Sergiy Stepanskiy
Editing
Kristof Hoornaert
Art Director
Elena Slaboshpytskaya
Production
Arthouse Traffic llc
35mm@arthousetraffic.com
World Sales
Arthouse Traffic llc
35mm@arthousetraffic.com

Related biographie(s)

Downloads

Follow us