Director
WANG Bing
Producer
Pierre-Olivier Bardet, YANG Wang, KONG Lihong
Cinematography
WANG Bing, SHAN Xiaohui, DING Bihan
Screenplay
WANG Bing
Sound
WANG Bing, SHAN Xiaohui, Emmanuel Soland, DING Bihan
Editing
WANG Bing, Dominique Auvray
Art Director
WU Shenfang, ZHU Zhu
Production
Ideale Audience
ideale@ideale-audience.fr

Wil Productions
wilproductions@gmail.com

Idéale Audience
bardet@ideale-audience.fr

All Ways Pictures
allwayspictures@gmail.com
Co-production
documenta 14
office@documenta.de

Related biographie(s)

Downloads

Follow us