Film

Giòng sông không nhìn thấy

(The Unseen River)

Vietnam, Laos  ·  2020  ·  DCP 2K  ·  Color  ·  23'  ·  o.v. Vietnamese

Share


Information

Director

Phạm Ngọc Lân

Cast

Minh Châu, Hà Phong, Hoàng Hà, Naomi , Wean , Mạc Can

Producer

Phạm Ngọc Lân, Ngô Đài Trang, Trần Thị Bích Ngọc

Executive producer

Gabriel Shaya Kuperman

Production design

Kelly Hoàng

Cinematography

Phạm Quang Minh , Nguyễn Vinh Phúc

Editing

Julie Béziau

Sound design

Arnaud Soulier

Music

Nguyễn Xuân Sơn

Screenplay

Phạm Ngọc Lân

International sales

Square Eyes
wouter@squareeyesfilm.com
www.squareeyesfilm.com


Related biographie(s)