Locarno Shorts Weeks 2022

Giòng sông không nhìn thấy

(The Unseen River)

by Phạm Ngọc Lân
Vietnam, Laos  ·  2020  ·  DCP 2K  ·  Color  ·  23'  ·  o.v. Vietnamese

On Demand

21 - 28 | 02 | 2022

English subtitles

An old woman goes upstream to a hydroelectric power plant to meet a man who was her lover once for one night 30 years ago. Meanwhile, a sleepless boy goes downstream to a temple to meet a monk who cures the insomniac.


Information

Director
Phạm Ngọc Lân


Cast
Minh Châu, Hà Phong, Hoàng Hà, Naomi , Wean , Mạc Can


Producer
Phạm Ngọc Lân, Ngô Đài Trang, Trần Thị Bích Ngọc


Executive producer
Gabriel Shaya Kuperman

Production Designer
Kelly Hoàng


Cinematography
Phạm Quang Minh , Nguyễn Vinh Phúc


Editing
Julie Béziau


Sound Designer
Arnaud Soulier

Music
Nguyễn Xuân Sơn


Screenplay
Phạm Ngọc Lân


World Sales
Square Eyes
wouter@squareeyesfilm.com
www.squareeyesfilm.com

 

 


Locarno Shorts Weeks – Program